Vad är det som surrar på ICA Kvantum Sannegårdens tak?

För att dra sitt strå till stacken i kampen mot det minskade antalet bin finns det sedan ett år 40-50 tusen bin som fått en kupa på taket av ICA Kvantum Sannegården. Butiken är en av tolv ICA-butiker som engagerat sig för att ha bikupor i anslutning till butikerna.

Ungefär var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Det betyder att bin är en förutsättning för att vi ska få tillgång till en stor del av den mat vi köper i livsmedelsbutikerna för att sedan lägga på våra tallrikar. Under 2000-talet har det kommit rapporter om att bin och andra pollinerande insekter minskat drastiskt i antal i världen. Man pratar om en omfattande bidöd och en pollinationskris. Genom bins och andra pollinerande djurs pollination av grödor och framför allt av vilda växter har de en oerhört viktig roll för att stödja ekosystemen och deras funktioner. För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för de odlade grödorna behöves antalet bisamhällen fördubblas.

På ICA Kvantum i Sannegården kände butiken att de ville dra sitt strå till stacken genom en bikupa på taket. Nya grannar blev en drottning, några hundra drönare och cirka 40-50 000 arbetsbin. Du kan se bikupan om ställer dig vid Herrgårdsskolan och kikar upp på butikstaket därifrån.

Bikupan invigdes i juli 2016 och redan i november samma år kunde 36 burkar honung från bikupan köpas i ICA-butiken. Mer närproducerat än så blir det inte! Håll utkik efter årets skörd någon gång under hösten!

Bakgrund och fakta

En stor del av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Skulle bina försvinna helt skulle tillgången till frukt och grönsaker starkt begränsas. Från cirka 2007 och framåt har binäringen observerat en omfattande bidöd. Honungsbin lever i bikupor med cirka 20-70 000 bin. Ett bisamhälle utgörs av drottningen, några hundratals drönare samt tusentals arbetsbin. I Sverige har vi nästan 300 arter vilda pollinatörer varav cirka 100 är rödlistade.

Vill du läsa mer om varför bin är så viktiga för vårt samhälle? 
Följ länken http://svenskabin.se/darfor-behovs-fle…/